Zwroty i reklamacje
 Reklamacje


§1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
§2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
§3. Podczas procesu reklamacyjnego Klient zobowiązany jest przesłać drogą mailową opis uszkodzonego produktu wraz z załączonymi fotografiami przedmiotu reklamacji. (odpowiednie adresy e-mail podane są w danych kontaktowych sklepu)
§4. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub podzespołów produktu w której zawinił dostawca tychże materiałów lub podzespołów, dalsze kroki będą podejmowane przy ich współpracy i według ich zasad wynikających z procesu reklamacji.
§5. Wszystkie kolory tkanin oraz materiałów mebli mają charakter poglądowy! I mogą różnić się od oryginalnych produktów nawet w stopniu znacznym, w zależności od ustawień Państwa monitora. Reklamacje niezgodności braw produktów z ich fotografiami zamieszczonymi w naszym e-sklepie nie mogą być podstawą do reklamacji. W przypadku tkanin mebli tapicerowanych, klient ma możliwość uzyskania bezpłatnie oryginalnych próbek wybranych przez niego materiałów

 

 

 Zwroty


§1. Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy pod warunkiem że przedmiot w tym czasie nie był używany, nie został rozpakowany i posiada oryginalne fabryczne opakowanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres info@nowbol.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres: Hurtownia krzeseł i stołów Now-Bol, Barwałd Górny 341, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska (decyduje data stempla pocztowego) Klient ponosi także wszystkie koszty związane z transportem przedmiotu do siedziby sklepu.
§2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia.
  • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl